Světlo


Světlo zhasnouti - něco zlého zamýšleti
nositi od a od větru když zhaslo - náhlá smrt
udělati - láska k práci
viděti světlo v lucerně - radost
rozsvítiti - radosti se dožíti
viděti tmavé - nemocen býti