Svatba


Svatbu viděti - nemoc, míti - radovánkám jsi nakloněn, při svatbě přítomen býti - nové příbuzné dostati, také brzká nemoc