Sup


Supa viděti - zlá nemoc, přemoci - štěstí, vítězství nad nepřáteli, zdraví