Sůl


Sůl - snášenlivost, rozsypati - mrzutost, o soli všeobecně když se ti zdá - kvůli smutné zprávě plakati