Sud


Sud viděti bez dna - marné namáhání, před sebou váleti - dostaneš dobrou práci
Sudy - rozšiřující se majetek