Studna


Studna - štěstí, když z ní voda přetéká - velká ztráta, do ní spadnouti - úzkostlivé časy, pro dívky a chlapce dobré zásnuby
Studnu na hradě viděti - chudým dobře, bohatým zle