Strom


Strom, je-li bez květu - tvá záležitost se ukončí, plný ovoce - zisk, když ho blesk rozpoltí - dva milující budou odloučeni
Strom, lezeš-li na něj - čest, spadneš-li dolů - nebezpečí života
Stromy vysoké a zelené - jmění bude přibývati, když se kácejí - neštěstí