Stříkačka


Stříkačku ( hasící ) viděti - končící milování, postříkán býti - zvědavost