Stříbro


Stříbrné nářadí míti - v dobrých okolnostech býti, koupiti - velkých převratů se dožíti, prodávati - naděje na dobrý obchod
Stříbrnou šňůru viděti - čest a rozvážnost
Stříbro - výhružky od falešných přátel