Střevíce


Střevíce dostati nové - své přátele přemoci
spraviti - pokoj
obouvati staré - ošizení
dělati - řemeslníkům štěstí
boháčům ztráta
nové obouvati - spokojenost
úzké obouvati - nemilosrdné utlačování
roztrhané - chudoba
chudému darovati - dobrý skutek
koupiti - něco nepředloženého udělati
míru si nechat vzíti na střevíce - pro svůj obchod něco podnikneš
dřeváky nositi - starost o zdraví