Stráž


Stráž viděti - protivenství, nedůvěru míti