Štít


Štít, míti - do rozepře zapleten býti
Štít na hospodě viděti - špatný obchod míti, krátká radost