Štěnice


Štěnice viděti - dlouhá chvíle, hněv, dotěrná známost
Štěnice, od nich poštípán býti - bohatství