Šťáva


Šťávu chutnou užívati - uzdravení, vytlačiti - starost o budoucnost, nemocnému podati - nadržován býti