Stáří


Starým býti - svoboda
Staré lidi s šedivými vlasy - mnoho štěstí
Starosti - radost
Stáří, ctíš-li - tobě požehnání