Společnost


Společnost, v ní býti - s hrdopychy a nejapnými osobami se stýkati