Šňůra


Šňůru zlatou míti - znamenité polepšení svého stavu
Šňůry zamotané viděti - do zapletených různic se dostati
Šňůry zapletené rozmotati - nejisté věci odkrýti