Sníh


Sněhové laviny padat viděti - zármutek
Sněhové koule - uškození
Sníh padat viděti - dobrou úmluvu s někým udělati, ve sněhu šlapati - nepříjemnost