Smutek


Smuteční hudba - bída
Smuteční vrba - smutek nositi
Smutek nositi - vážnosti požívati
Smutným býti, ač nevíš proč - velmi zle