Slunce


Slunce vycházející viděti - dobré návěští, zapadající - škoda, když krásně do místnosti svítí - užitek, prospěch, slunce a měsíc spolu viděti - svár a vojna, na zem sestupovat viděti - škodlivá lichva, nebezpečí ohně
Slunce zatmění viděti - budeš osočen a získáš špatnou pověst