Sloup


Sloupová chodba - čest a bohatství
Sloupy padat viděti - smrt