Slepice


Slepici hezkou velkou viděti - štěstí v lásce, s kuřátkama - mnoho dětí, vejce snášet viděti - poklid, spokojenost