Skříň


Skříň, něco do ní uložiti - v něčem se omeziti, skříň - útraty