Šíp


Šíp, s ním stříleti - sám sebe do neštěstí uvrhnouti
Šípy viděti - roztržky, zamilovati se, vystříleti - učiniti vyznání lásky