Schody


Schody viděti - radosti se dožíti, na ně vystupovati - neštěstí, starost