Šaty


Šaty žluté - faleš
černé - do zármutku přijíti
zelené - splnění očekávaného
práti - spořivost
strakaté - bláznovství
roztrhati - zlu jsi nakloněn
zlatem vyšívané - štěstí a čest
nové míti - zisk, dobrý obchod
červené - hrdost