Ruce


Ruce - trápení, starost
uříznuté nebo spálené míti - neštěstí, nevěra přátel
krásné a silné míti nebo viděti - uzavřeš dobrou obchodní smlouvu
chlupaté - neštěstí
ztratiti pravou ruku - smrt tvého otce
ztratiti levou ruku - smrt matky
ruce umývati - vážnost míti
poraněné viděti - škoda
oteklé míti - nesvornost