Řezník


Řezníka viděti - sám sebe poraniti aneb od jiného poraněn býti