Réva


Révu ( hrozny ) viděti - domácím hospodářům zisk, hospodyním škoda