Ramena


Ramena - milost, bohatství, když je jich více - protivenství
Rameno useknuté nebo uříznuté na pravé straně - přítel nebo příbuzný muž umře, stane-li se to levé straně - zemře příbuzná žena, rameno přelomené - neštěstí a protivenství
Rameny krčit - váhavost