Rakev


Rakev viděti s umrlcem - brzká smrt, prázdnou - brzké uzdravení nemocného