Rak


Raka viděti - zdar započatému dílu, jísti - dobré okolnosti