Pytel


Pytel těžký nositi - strastiplné časy, viděti - ošizen býti
Pytle mnoho na voze - dobrý obchod, když je někdo nosí - velké vydání
Pytlík s penězi najíti - nic nevyhraješ