Ptáci


Ptačí hnízda najíti - velké radosti se dožiješ, vajíčka z nich vybírati - starost v domácnosti
Ptáky sedět viděti o samotě - zármutek, létat viděti - starost, ptáky bez peří viděti - lítost, starost, jak se perou viděti - do pokušení přijíti, mořské viděti - nebezpečné cestování