Psaní


Psaní obdržeti a čísti - splnění tvých žádostí
Psáti špatně - lstivé jednání, dobře - pochválen budeš