Prsa


Prsa hezká ženská viděti - stálost v lásce, míti obrovská - ke cti a jmění přijíti, obnažiti - stud ztratiti, viděti obrovská prsa - mnoho štěstí v lásce, avšak když se to ženě zdá - smrt manžela, nemluvňátko u prsu míti - radosti v manželství
Prsa plná mléka - u svobodných brzká svatba, u vdaných brzké těhotenství nebo porod, u starých lidí to znamená bohatství aneb výhru pro děti
Prsa scvrklá viděti - bída a nouze, též smrt dítěte