Provaz


Provaz plést viděti - ohrožení zámožnosti, po provaze se dolů spouštěti - nebezpečné počínání
Provazy míti aneb viděti - zrada tvého známého