Probodnout


Prodávati něco - důležitou známost započíti
Probodnutí - štěstí