Přísaha


Přísahati sám aneb slyšeti - smutek, zlé zprávy
Přísahu složit k dokázání svého postoje - nenadálé dědictví