Příkop


Příkop, přes něj přeskočiti - budeš od jiných zrazen
Příkopy, v nich býti - štěstí v lásce