Prase


Prase viděti - mnoho radosti, krmiti - hospodářem býti, v bahně se válet viděti - odříci se hýřivý život