Pramen


Pramen, něho píti - uzdravení
v něm se koupati - očistění od falešného podezření
vidět v krásné krajině - naděje