Pozdrav


Pozdravit známé - dobře
Pozdraven od někoho býti - zle