Poustevník


Poustevníka viděti - s pokrytci jednati