Poušť


Poušť, putovati v ní - velká nouze tě čeká