Pošta


Pošta - nemocným dobře, zdravým nepříjemně
Poštovní vůz - cestu konati