Pokrm  • Pokrm ve snu viděti - na duševní pohodu dbáti