Podkova


Podkovu najíti - protivenství ujdeš, viděti - musíš se znovu na cestu vydati