Počítat


Počítati a nepřijíti ke konci - obžaloba
Počty psáti - dobré účty