Pochodeň


Pochodeň nositi - jsi milován, hořet viděti - manželský svár
Pochodeň viděti - starost, zármutek